Terapeuter / Turid Sjurseth - Bærum

Turid Sjurseth

Turid Sjurseth

Turid Sjurseth

Asker
 
Telefon: 907 69 662
e-post: 
 
  • Bakgrunn: Etter flere tiår med arbeid med administrativt yrke innen regnskap og økonomi og eget firma, tvang livet frem et skifte. Dette førte meg til IndreRo konseptet.
  • Utdanning: Økonom fra BI.
    Har deltatt på Keyhan’s IndreRo-utdanning samt oppfølgningkurs og seminarer, siden 2013.
I tillegg til at jeg selv har hatt stor personlig nytte av metoden, har det vokst frem et ønske om å hjelpe andre via IndreRo til å leve et liv i mer harmoni.
Ønsker du også hjelp og veiledning til å leve et liv i mer harmoni med deg selv og verden omkring - så livet faller på plass.
Ta kontakt!
 
Når høyre og venstre hjernehalvdel er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.
Hvis jeg har det bra i min indre verden, kommer jeg til å ha det bra i den ytre verden.
En enkel metode til bedre:

Selvtillit
Selvbilde
Selvfølelse
Selvrespekt
Fred i verden er et resultat av fred i menneskehetens indre verden.
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44