Keyhan Ighanian / Anbefalinger

Anbefalinger og personlige erfaringer

Utdannelsen førte til et stort skifte og en kursendring ...

Jeg har jobbet med personlig mestring som kinesiologi, coach og trener i mer enn 30 år, og har hjulpet hundrevis av mennesker på min livsvei. Jeg gjennomførte den første IndreRo utdannelsen som ble holdt i Norge av Keyhan Ighanian. Denne utdannelsen førte til et stort skifte og en kursendring for meg selv og for måten jeg underviser og hjelper andre mennesker på, noe jeg er dypt takknemlig for. Indre Ro konseptet med å først balansere hjernen før en frigjør intellektet og kommer hjem i hjertet er genial. Keyhan Ighanian har med dette funnet opp et helt unikt konsept for å finne og videreutvikle sitt sanne autentiske selv. Hans konsept hjelper mennesker å bli mer og mer fri av «hjemmelagde» unyttige indre programmer som gjør at en blir stående på stedet hvil i enkelte sider av livet. Som terapeut er også Keyhan Ighanian helt unik fordi han besitter en svært sjelden indre visdom som han så generøst deler med de han møter på sin livsvei. Hans varme væremåte, smil og smittende glade utstråling gjør at menneskemøtet med Keyhan setter dype spor i hjertet. I tillegg er Keyhan Ighanian veldig løsrevet fra seg selv når han hjelper, underviser og coacher enkeltmennesker med 100% fokus på klienten med et støttende nærvær. Jeg vil på det varmeste anbefale Keyhan Ighanian som terapeut, kursholder, foredragsholder og familierådgiver. Takknemlig hilsen Hans-Olav
Hans-Olav, Håkonsen, Compass AS
 

Takk

Takk, er ikke i nærheten av å være et dekkende ord. Har i grunnen vanskelig for å sette ord på det jeg føler etter behandlinger og kurs hos Keyhan. Jeg ble” plutselig” syk for 12 år siden, lammet fra nesen og ned, over natten. Et og et halvt år på sykehus, innom sykehjem, 4 års kamp med byråkratiet - før jeg bodde i tilrettelagt leilighet og hadde assistent og ellers det minimale for å fungere i hverdagen. Har fått tilbake bevegelighet i kroppen, men mangler bl.a. balanse og finmotorikk. Har erfart at selv om armer og ben ikke virker som før, er jeg den samme inne i meg, at det å ha nedsatt følelsessans, har styrket min åndelige sans. Det å takle smerte, frustrasjon, sinne og ellers de fleste negative tilstander.
Wenche Lise
 

Hos Keyhan jobber man med det indre, man fokuserer på det som betyr noe

Keyhan sier at livet er enkelt, og at det er jeg som gjør det komplisert. Og han har rett. For livet er enkelt, men som mennesker overanalyserer vi, bekymrer oss, og vurderer utfall før vi "kaster oss ut i noe." Keyhan har lært meg at jeg ikke blir lykkeligere av å overanalysere, bekymre meg eller vurdere utfall før jeg "kaster meg ut i noe." Hos Keyhan jobber man med det indre, man fokuserer på det som betyr noe. Jeg skal innrømme at jeg var skeptisk første gangen jeg besøkte Keyhan. I mitt stille sinn tenkte jeg at "dette kommer aldri til å fungere." Jeg har gjennomgått mye i livet, og hadde stort behov for å sortere både tanker og følelser. Man blir slått av en indre ro bare man går inn på kontoret til Keyhan, det er lunt der. Stille. Rolig. Du er deg selv. Uten maske. Og det er fint.
Oda
 

Utfordrende, spennende og utrolig befriende

Som en veifarende i indre verdener er jeg veldig takknemlig for å ha fått dette unike redskapet som IndreRo metoden er. Endelig noe som fungerer raskt og effektivt for rydding og sortering av gamle traumer, urettferdige hendelser - alt dette som ligger der og blokkerer flyten min. Dette hjelper meg til å komme hjem til mitt sanne selv. Utfordrende, spennende og utrolig befriende. Har fått mye mer glede og helhets forståelse etter dette kurset. Takk til Keyhan som så modig har gått nye veier, forsket og erfart frem denne helbredende metoden.
Linda
 

En veldig dyp, sterk og positiv opplevelse ...

Gamle mønstre som virket umulig å komme seg ut av og påvirkninger gjennom mange år endte med å bli et stort kaos for meg, jeg ble usikker og handlingslammet og derfor også mindre fornøyd med hverdagen. Indrero var for meg en veldig dyp, sterk og positiv opplevelse. Jeg ble kjent med hvordan det er og være meg, kjent med mine følelser, tanker og reaksjonsmønstre. Jeg ble bevisst på at uansett tidligere opplevelser så ble erfaringene til positiv styrke. I dag har jeg styrke, tro og trygghet og det gir meg en indre ro. Jeg står i meg selv og ikke lenger gjennom andre. Jeg er utrolig takknemlig og glad for at jeg ble introdusert til denne fantastiske effektive, kraftige og meget positive behandlingsformen - IndreRo. Nå er det bare å stå på, dette må spres;) TUSEN TAKK, Keyhan
Anne
 

... så jeg kan følge hjertet mitt.

Jeg vil takke Keyhan for all hjelp med å finne tilbake til meg selv så jeg kan følge hjertet mitt. Tusen tusen takk!
Vivi
 

IndreRo-behandling går svært dypt

Ord blir fattige for å kunne beskrive min opplevelse med IndreRo. Metoder som thetahealing, reiki, EFT, Be Set Free Fast, inka-indianernes helbredelsesmetoder og selvutviklingsverktøy og kognitiv psykologi, hvor enn fantastiske de er, kan ikke sammenlignes med den kraften IndreRo-behandling kan gi. IndreRo går svært dypt. I stedet for å gjøre meg avhengig av andre, hjalp behandlingen meg med å koble meg på min egen kraft og styrke. Min indre verden ble trygg og dermed ble jeg i stand til å ønske ALLE tanker og følelser velkommen, uavhengig om de var tunge eller lette, positive eller negative. Alt dette fordi IndreRo banet vei for min egen styrke. Utfordringer kommer fortsatt, men nå er jeg i stand til å takle dem uten redsel, tvil og hjelpeløshet. Dette har gitt meg fred - dette har gjort meg trygg - dette har gjort meg strålende glad - ja dette har gitt meg indre ro. Tusen takk for at denne behandlingen er tilgjengelig for oss. Tusen takk for at mitt liv har fått en dimensjon jeg ikke trodde var mulig. Rett og slett "FANTASTISK"!
Espen
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44