Erfaring viser at et betydelig antall mennesker opplever å ha fått hjelp med blant annet følgende problemer:
 • Angst
 • Avhengighet
 • Depresjon
 • Dysleksi
 • Fobier
 • Harmonisering mellom inntrykk
  og uttrykk
 •  Hyperaktivitet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lavt selvbilde
 • Posttraumatisk stresslidelse
 • Psykosomatiske problemer
 • Samlivsproblemer
 • Sinne
 • Sjalusi
 • Skyldfølelse
 • Sorg
 • Stress
 • Traumer
 • Tvangstanker

Hva behandles med IndreRo?

Tankenes natur

Bearbeiding av sorg og traumer via IndreRo-behandling

Tanker utløser følelser, og følelser er det samme som hormoner. Hormoner strømmer gjennom kroppen via blodet. Dette betyr at tankene har en betydelig påvirkning på kroppen. Årsaken til mange sykdommer er altså tankevirksomhet. Sinnet ditt tar opp forskjellige tanker, følelser og hendelser, i form av lyd og bilder. Disse tankene, følelsene og hendelsene blir tatt opp som en film, og den fortsetter å rulle hele tiden i korttidsminnet ditt. Alle filmene som sinnet bærer, tilhører fortidens hendelser. Fortidens hendelser som opptar deg i nåtiden, dreper nuet og din tilstedeværelse.

Når fortidens filmer går i sinnet ditt, får dette hjernen din til å tro at de tidligere hendelsene skjer akkurat nå, og dermed produseres hormoner for å beskytte deg i nuet mot de hendelsene som foregår i filmene. Det vil si at hjernen blir lurt hele tiden, fordi fortidens filmer sender falske alarmer til hjernen. På den måten er kroppen hele tiden i beredskap og i unntakstilstand, og det blir en overflod av hormoner i kroppen. Dette gjør at kroppen blir veldig tung og sliten. En stor del av psykiske og psykosomatiske problemer stammer fra dette.

Når du rommer tankene og følelsene dine, blir de akseptert og fattet. De går fra korttidsminnet over til langtidsminnet. Hvis de ikke blir rommet, akseptert og fattet, er døren til langtidshukommelsen lukket, og denne episoden vil dukke opp om og om igjen i korttidsminnet ved lignende hendelser og situasjoner, fordi veien til langtidsminnet er stengt.

Korttidsminnet har begrenset minnekapasitet, mens langtidsminnet, som er harddisken, har ubegrenset minnekapasitet. I langtidsminnet ditt er det uendelig plass. Hvis kanalen er åpen og korttidsminnet er tomt, vil du leve i nuet, absorbere omgivelsene lettere, og få en høy læringsevne. Når alle hendelsene er blitt overført fra korttidsminnet til langtidsminnet, blir ikke sinnet lenger påvirket. Gamle minner vil ikke lenger utløse følelser.

Da du var liten, ble kanskje noe av barndommen din filmet på et videokamera. Når du som voksen ser på barnevideoene, ser du fortiden din levende i nuet. Hvis minnene dine ikke blir «fremkalt» og bearbeidet, og overført til langtidshukommelsen, så reagerer du på samme måte om og om igjen inntil du tar ansvaret for å «fremkalle» filmen med de vonde og tunge minnene. Ved å fremkalle filmen, menes her å overføre minnene til langtidshukommelsen.


Gjennom IndreRo behandlingen frigjøres tankene, og tankene vil ikke lenger være en belastning eller trussel, men bare informasjon og forslag til deg. Det skal være en lang avstand mellom dine tanker og den endelige avgjørelsen som ditt sanne selv tar.

To verdener 

Den ene er den ytre verden, som er felles for alle. Der eksisterer mineraler, planter og dyr.
Den andre verden er den indre verden. Der eksisterer tanker og følelser. Når du lukker øyene dine og går innover i deg selv, merker du den indre verden.
Den egentlige verden er den indre verden. Verden der ute er nøytral. Hvis du er fri i den indre verden, er du også fri i den fysiske verden. Betingelsen er følgende:
Når jeg befinner meg i den indre verden, dvs når jeg lukker øyene mine og tenker på og reflekterer over de mennesker som jeg kjenner, må jeg føle at jeg er kongen eller dronningen i min egen indre verden. Ingen andre enn meg selv skal få dominere meg.
Min verden skal ikke være okkupert av andre. Foreldre er de første som programmerer oss. Etter på kommer det de andre nære rundt oss.
 
F.eks.: Du og fire av dine kolleger får beskjed fra sjefen om at dere skal til Afrika på et oppdrag i to uker.
Du elsker å reise, en av de andre drømte alltid om å reise til Afrika, den tredje personen spiller det ingen ingen rolle for - Norge eller Afrika, mens den fjerde personen er redd for å fly, og den femte personen er utrygg overfor alt ukjent.
Beskjeden som kommer fra sjefen, er felles for alle. Dere tar samme toget til flyplassen og samme flyet til Afrika. Dere bor samme sted i Afika og reiser alle tilbake til Norge etter to uker.
Alt som skjedde i den ytre verden/fysiske verden, var likt for alle. Turen var himmelsk for to personer, nøytral for én og helvete for de to andre.
Som du ser, den reelle verden er den indre verden. Vi kan ikke forandre den ytre verden. Dvs at vi kan hverken forandre Afrika eller flyet.
Det eneste vi kan forandre, er våre egne indre instillinger. Med en gang den indre verden blir forandret, blir automatisk den ytre verden annerledes.
Metoden indreRo(IR) er veldig effektiv for å endre indre instillinger og programmer.
behandling
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44