Terapeuter / Eila Andersen Hosseini
Eila Andersen Hosseini
Eila Andersen Hosseini

Eila Andersen Hosseini

e-post: eila.hosseini@gmail.com
 

Bakgrunn og utdanning

  • Eila har vært engasjert i selvutvikling og endringsarbeid i mange år. Hun er utdannet indreRo-terapeut. Hennes ønske om å hjelpe andre å finne indre ro gjorde at hun startet opp egen praksis på Karmøy ved siden av sin faste jobb. Hun er gift og har tre barn.

  • Eila har lang og bred erfaring innenfor arbeid med mennesker i forskjellig alder og livssituasjoner. Hun er utdannet barnevernspedagog og NLP-terapeut med arbeidserfaring fra eldreomsorg, innvandrerarbeid, ungdomspsykiatri, barnevern, barnehage og skole. Hun har også videreutdannelse i organisasjon- og ledelse.
 
Hvis jeg har det bra i min indre verden, kommer jeg til å ha det bra i den ytre verden.
Fred i verden er et resultat av fred i menneskehetens indre verden.
En enkel metode til bedre:

Selvtillit
Selvbilde
Selvfølelse
Selvrespekt
Når høyre og venstre hjernehalvdel er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44