Metoden forløser fortiden
så jeg kan være meg selv i nuet

Alle mennesker rundt deg har en oppgave
- å vekke følelsene dine.
Din oppgave er å bli venn
med de følelsene.


Når du klarer
å ta vare på deg selv,
vet du hvordan det er
å ta vare på andre.

Fred i verden er et resultat
av fred i menneskehetens
indre verden.

Trygghet gjennom IndreRo

Hundrevis av mennesker har funnet sin trygghet gjennom IndreRo.
Mange av dem har spurt om å lære metoden for å kunne hjelpe andre, og nå er det anledning til delta.  Les mer:
 

Kalender

Metoden

IndreRo er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian. Behandlingen starter med å balansere høyre og venstre hjernehalvdel. Når disse sidene er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.
IndreRo-metoden frigjør deg fra ditt indre fangenskap. Metoden virker raskt, du blir mer hel og kommer hjem til ditt sanne JEG. Les mer:
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44