Terapeuter / Sigrid Elise Leinum - Bærum
 
Sigrid Elise Leinum
Sigrid Elise Leinum

Sigrid Elise Leinum - Bærum

Rådmann Halmrasts vei 16,
Sandvika
 
Telefon: 913 96 070
e-post:

Bakgrunn og utdanning

  • Mitt navn er Sigrid Elise Leinum, (55 år)og jeg er utdannet sykepleier, InnerLife terapeut, Sattva yoga lærer, og Indre Ro veileder. 
  • Jeg har blitt kjent med mange av livets smertefulle utfordringer, men også store gleder. Jeg er veldig takknemlig for de verktøyene som har kommet til meg gjennom årene slik at helbredelse oppstår.
    Mine største utfordringer har blitt snudd til gode innsikter og fruktbar erfaring, og jeg har stor tro på alle menneskers iboende helbredelseskraft.
  • Jeg bor I Lillehammer og har 4 voksne barn.
  • Jeg tok utdannelse I Indre Ro i 2016, og jeg opplever Indre Ro som en kraftfull metode som har hjulpet meg til å helbrede sår fra fortiden så jeg kan leve mere fult og helt I nuet.  Gamle program fra oppvekst er slettet, og blitt erstattet med nye, fruktbare tankemønstre, en større sinnsro, og dyp glede.

Jeg ønsker å jobbe med Indre Ro, da jeg har en stor tro på denne terapiformen, og en dyp lengsel etter å hjelpe mennesker til å finne tilbake til sitt indre Selv.  Jeg ser hvor fort og effektivt Indre Ro virker på menneskene jeg veileder.

En enkel metode til bedre:

Selvtillit
Selvbilde
Selvfølelse
Selvrespekt
Hvis jeg har det bra i min indre verden, kommer jeg til å ha det bra i den ytre verden.
Fred i verden er et resultat av fred i menneskehetens indre verden.
Når høyre og venstre hjernehalvdel er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44