Terapeuter / Unn Helen Børvind - Oslo
Unn Helen Karlstad
Unn Helen Børvind

Unn Helen Børvind

Arnljot Gellines vei 5B,
0657 Oslo
 
Telefon: 404 07 442
e-post:
 

Bakgrunn og utdanning:

  • Sertifisert NLP-Master Practitioner fra Firedragon Coaching i London, samt sertifisert NLP-Master practitioner og Master Coach (Lifecoach) fra Coaching og NLP-skolen Norge.
  • Praktisert som NLP-coach siden 2011 og som karriereveileder for mennesker i omstilling i arbeidslivet siden 2012.
  • Kurs i Enneagrammet (De 9 personlighetstypene)
  • I tillegg til utdannelsen som Diplomøkonom fra BI har jeg 17 års yrkeserfaring fra lederstillinger innen økonomi. Jeg har mye og variert erfaring i møte med mennesker i ulike livsfaser og med ulike utfordringer.
  • Fullførte IndreRo utdannelsen hos Keyhan i 2015 og hans metode er den mest effektive metoden jeg har jobbet med. Dette gir meg stor motivasjon til å jobbe som IndreRo terapeut.

Når jeg har jobbet med selvutikling og coaching har jeg benyttet mer eller mindre tidkrevende teknikker og gått gjennom lange prosesser med klientene. Men med IndreRo terapi kan jeg på en meget rask måte hjelpe klienten ut av fastlåste mønstre. Det vil bli et verktøy du kan bruke hjemme på deg selv også. Forståelsen og innsikten jeg har tilegnet meg gjennom Keyhans studier ønsker jeg å bringe videre til andre gjennom min coaching.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg for avtale. 

 
En enkel metode til bedre:

Selvtillit
Selvbilde
Selvfølelse
Selvrespekt
Hvis jeg har det bra i min indre verden, kommer jeg til å ha det bra i den ytre verden.
Fred i verden er et resultat av fred i menneskehetens indre verden.
Når høyre og venstre hjernehalvdel er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44