IndreRo / Hva er IndreRo / Ditt sanne selv

Ditt sanne selv

Det sanne selv er som sagt det samme barnet som du forlot en gang i barndommen. Det at barnet ikke ble sett, hørt, forstått og akseptert førte til at du forlot deg selv. Der og da hadde du ikke noe annet valg enn å forlate deg selv. Denne adskillelsen hvor du forlot deg selv er årsaken til mye av din sorg og lidelser. Mange sykdommer mennesker sliter med i dag kommer av at man har forlatt seg selv, ved at man avviser vonde følelser. Du kan dra fra hva som helst, men ikke deg selv. Det virkelige hjemmet til ditt indre avviste barn er i hjertet ditt. Når du forlot deg selv så ble hjertet ditt okkupert andre, og dette førte til at du ikke tok godt nok vare på deg selv. Den viktige jobben som bare du kan gjøre er å bringe ditt avviste barn fra ditt hjemmelagde selv (i sinnet ditt) til dets rette plass i hjertet ditt. For å mestre denne viktige jobben må du fjerne all motstand mot dine avviste følelser, og tømme og rense hjertet ditt for alle andre mennesker og alle ting som har tatt barnets plass i hjertet.

Siden ditt sanne selv er fullkomment, kan det aldri ødelegges, men det kan bli glemt og forlatt. En viktig del av IndreRo behandlingen er å finne barnet i deg, og love barnet som har følt seg forlatt og uønsket, at du alltid skal være der for det barnet – resten av livet.
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44