Utdanning i IndreRo

Keyhan som kurslederTil kurskalender
Hundrevis av mennesker har funnet sin trygghet gjennom IndreRo-behandling de siste årene. Mange av dem har spurt om å lære metoden for å kunne hjelpe andre, og nå er det anledning til det.

Trygghet er basen for alle slags ferdigheter som mennesket trenger. IndreRo er den raskeste metode for å oppnå denne tryggheten. Siktemålet for kurset er at deltagerne blir herdet gjennom innlevelse, øvelse og trening for å oppnå de ferdighetene som skal til for også å kunne hjelpe andre.

Mange har erfart at et par behandlinger med IndreRo har brakt dem lenger enn årevis med tradisjonell og andre former for terapi. Dette er en erfaring som du selv kan oppleve og gi videre til andre.

 

Mål med kurset
Vårt eget selv er det eneste verktøy vi har for å bli kjent med andre. Gjennom denne kjennskapen kan vi hjelpe andre.

Mange psykologer som har gått gjennom IndreRo-behandling, sier at de har fått mer klarhet og bevissthet om seg selv enn gjennom mange års studium.

Kurset vil hjelpe deg med disse to formålene, kjennskap til deg selv og dermed kjennskap til andre.

Vesten fokuserer mest på opplevelser, som fører til kunnskap. Østen fokuserer mest på innlevelse, som fører til innsikt. Kurset konsentreres mest om innlevelse, som fører til øket innsikt.

Deltagerne vil få en inngående forståelse av IndreRo som behandlingsform. De vil få en øket bevissthet omkring mennesket som et fullkomment vesen, og kurset skal gi deltagerne ferdigheter til å hente fram de gode kvalitetene og egenskapene som er nedlagt i ethvert individ.

Innhold i kurset

Innledning
Grunnfilosofien er at mennesket er en fullkommen skapning og at det gjennom en behandling kan finne storheten i seg selv. Veien skal føre mennesket fra å være hjernestyrt til at hjertet i større grad kan overta i veivalg, og at hjernen blir en hjertets tjener. Intensjonen med kurset er at deltagerne skal få en klar bevissthet om seg selv, som grunnlag for å kunne hjelpe andre. Det er med andre ord både til selvutvikling og for å arbeide som IndreRo-terapeut. Deltakerne kan bruke tittelen IndreRo-veileder eller IndreRo-terapeut.På hver samling arbeider vi med spesielle temaer. Deltagerne trener så hjemme mellom samlingene.

Temaer
IndreRo forklarer strukturen mellom tanker, følelser og hormoner. Interaksjon mellom de tre utløser fysiske symptomer. I kurset vil vi gå gjennom betydningen av tanker, følelser og hormoner.

Fysiske symptombegreper innen IndreRo-behandling er blant andre" klump" i hals, bryst og mage, stress i magen, smerter i skulder og nakke, generell stivhet i kroppen og hodepine. Personer som har opplevd fysisk og psykisk terror (incest, voldtekt, tortur, osv) kan behandles med IndreRo.

Mer vanlige psykiske symptomer er dårlig selvfølelse, lavt selvbilde, angst, skyldfølelse, tvangstanker, sinne, sjalusi, stress, samlivsproblemer, dårlig sexliv, fobier, avhengighet, konsentrasjonsvansker, posttraumatisk stresslidelse, nedsatt følelse i kroppen, psykosomatiske problemer, sorg/kjærlighetssorg, depresjon, hyperaktivitet, osv.

Mor og far er viktige søyler i våre indre liv. De representerer det maskuline og feminine i oss. Gjennom kurset vil disse delene falle på plass slik at det feminine og maskuline i oss kommer i balanse.

Barnet i oss bæres av disse søylene. Erfaring fra mange klienter viser at barnet gjennom en eller to konsultasjoner faller på plass.

Jeg betrakter dårlige samvittighet, skyldfølelse og skamfølelse som vårt indre overvåkningssystem. Vi går gjennom deres funksjoner på kurset.

De to hjernehalvdelene er de viktigste verktøyene for kontakt med den fysiske verden. Hvis de er i ubalanse, fører det til disharmoni i kommunikasjon med oss selv og andre. Øvelser på dette er selve inngangen til IndreRo-behandling.

Praktisk informasjon
Kurset går over tre samlinger, hver på fire dager. Se kurskalender for datoer.

Kursavgift er kr 7000,- pr samling, eller kr 19000,- for hele kurset når en betaler samlet før kursstart.

Gjesteforeleser
Hans Olav Håkonsen arbeider som kinesiolog og bedriftsrådgiver. Han vil blant annet ta for seg hjernens virkemåte ut fra nyere forskning.

IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44