IndreRo / Hva er IndreRo / To typer "selv"

To typer "selv"

 
HJEMMELAGET SELV
Frihet begynner når du oppdager at du ikke er tankene dine. I det samme øyeblikk som du iakttar tankene aktiverer du et høyere visshetsnivå i deg selv. Da begynner du å forstå at det finnes et enormt område av intelligens hinsides din tenkeevne, og at tanken i deg er bare et lite aspekt av denne intelligensen. Du vil da forstå at det som virkelig betyr noe, som f. eks. skjønnhet, visdom, kjærlighet og indre ro, springer fram fra et sted hinsides bevisstheten, og da begynner du å våkne opp til ditt sanne, autentiske selv.

Du har to typer «selv». Det ene er hjemmelaget selv og det andre er det autentiske selv / det sanne selv. Det hjemmelagde selvet oppstår vanligvis i barndommen, hvor vi ofte opplever å ikke blir godtatt for den vi er.

Som barn er vi avhengige av å få bekreftelse og anerkjennelse fra andre rundt oss. Når barnet ikke får bekreftelse, eller får høre at det ikke er bra nok, begynner det å skape avstand fra seg selv, noe som fører til at en blir nødt til å lage et hjemmelaget selv.

Som barn betrakter vi foreldrene våre som Guder og ord som SKAM DEG, SKJERP DEG, FY DEG; DU ER IKKE VERDT NOE; DET KLARER IKKE DU blir sannheter og indre overbevisninger i vårt indre. En naturlig konsekvens av slike programmeringer fra våre foreldrene er at vi skaper et hjemmelaget selv og tar avstand fra det sanne selvet. Hjemmelaget selv oppstår når vi ikke har kontakt med ekte og sanne selv eller får overført trossystemer fra andre og setter disse ytre autoritetene i førersetet i vårt eget liv.

Dette hjemmelagde selvet har som mål å tilfredsstille alle andre rundt seg, og dette skaper en indre kamp med barnets sanne selv. Det hjemmelagde selvet er en falsk erstatning av ditt sanne selv, og blir til slutt din største indre fiende. Kjernen i dette hjemmelagde selvet er skapt av tankene dine. Tankene og følelsene dine skapte reaktive mønstre. Når du ikke vet hva ditt sanne selv er, konstruerer du et tankeskapt hjemmelaget selv som blir erstatning for ditt ekte selv. Det hjemmelagde selvet blir til en mur av motstand som holder det sanne selvet fanget.

Du må bli venn med muren for å komme til ditt sanne selv, som er kilden av all godhet og kjærlighet. Det hjemmelagde selvet er din venn fordi den har beskyttet deg i en vanskelig situasjon i fortiden. Alle vonde og negative følelser, er egentlig avviste følelser.
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44