IndreRo / Hva er IndreRo / Hvem er jeg

Hvem er jeg?

Mange mennesker tror de ER sine tanker og følelser, og dette synet bygger på den franske filosofen René Descartes sine utalelser fra 1600-tallet "Cogito ergo sum”  "Jeg tenker – derfor er jeg”

Det var ikke før på 1900-tallet at Jean Paul Sartre bekjentgjorde at vi er bevisstheten bak tankene.Du har tanker – og du har følelser – men du er noe langt større i din innerste essens.

Gjennom behandlingen i IndreRo, blir dette veldig synlig for deg når du observerer dine tanker og følelser uten å være fordømmende eller fanget av dem.

I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som:

  • Jeg er såret (om å observere at jeg har en såret følelse)
  • Jeg er trist (om å observere at jeg har en trist følelse)
  • Jeg er deprimert (om å observere at jeg har en vond følelse)
  • Jeg er sint (om å observere at jeg har en sint følelse)
  • Osv

Alle disse uttalelsene gjør at du programmerer hjernen din med et bilde av verden som er for trangt og lite. Det skapes et slør i sinnet ditt mellom din indre virkelighet og den reelle verden. Det gjør din indre verden trang og veldig liten. Dette er følelser som du har – men ikke som du er. IndreRo hjelper deg til å skille mellom hva du er og hva du har og komme ut av ditt indre selvlagde fengsel.

IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44