IndreRo / Hva er IndreRo / Først deg selv

Først deg selv

I dag tar mange mennesker ansvar for andre, fremfor å ta ansvar for seg selv. Det å lære å «hjelpe» andre på en korrekt måte, innebærer at du må hjelpe deg selv først.Det eneste verktøy som du har for å forstå andre, er deg selv. Gjennom å hjelpe deg selv lærer du å hjelpe andre. Handlingen å hjelpe blir en naturlig del av mennesket og på den måten kommer hjelpen naturlig fra individet.

Hvis du har blir sjef for et firma og du har ansvaret for at firmaet fungerer optimalt, uten å ha myndighet, vil du føle deg maktesløs, dette er fordi ansvar og myndighet alltid går hånd i hånd. I dag er det slik at mange mennesker tar ansvaret for andres helse, tro, velvære, og lignende uten å ha myndighet, og derfor føler mange mennesker seg utbrente. Tar du ansvar for andre uten å ha myndighet uansvarliggjør du deg selv og andre ved at du ikke bruker det der det trengs. Vi ser mange tilfeller av at foreldrene overbeskytter og tar ansvaret for det barna kan utføre selv. I stedet for å myndiggjøre våre barn så umyndiggjør vi dem. Det er flere tilfeller av at ungdommen ikke klarer seg i samfunnet. En av mange årsaker til dette er at foreldrene ikke tørr å gi slipp på kontroll. Grunnen til dette igjen er at foreldrene ikke tåler at barna mislykkes og gjør feil. Det er viktig at foreldrene skaper et trygt miljø der barna tørr å gjøre feil og mislykkes, og da skapes et lærende vekstmiljø.

 

Dette versrimet hjelper oss til å ta ansvar, kun for det som vi har myndighet til å ta ansvar for;

Gjør det du kan!
Jeg vil gjøre det jeg kan,
jeg vil ikke gjøre det jeg ikke kan,
for hvis jeg gjør det jeg ikke kan,
så kan jeg ikke engang gjøre det jeg kan!

 

Alt som handler om deg selv, har du muligheter til å endre. Alt som derimot handler om andre er nærmest umulig å endre. Det er fort gjort å glemme seg selv, og fokusere på å endre andre. Mange mennesker gjør vanligvis lite av det man kan, og mye av det man ikke kan.

 

 

 

IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44