Terapeuter / Elisabeth Elsasser - Hurum
Elisabeth Elsasser

Elisabeth Elsasser - Hurum

Terapeutisk praksis på både Sætre og Klokkarstua
 
Telefon: 916 24 653
 

Bakgrunn og utdanning 

  • Elisabeth Elsasser har arbeidet med mennesker i forskjellige aldre og livssituasjoner; både i skole, barnehage, sykehjem, bofelleskap, og i forebyggende psykisk helse, med flyktninger og innvandrere.
  • Elisabeth er utdannet IndreRo terapeut, fra «IndreRo» ved Keyhan Ighanian. Hun er også utdannet allmennlærer og har studert medisin grunnfag og migrasjonspedagogikk. Hun har tatt kurs i billedterapi, kinesiologi og ICDP. Elisabeth bor i Hurum, er gift og har tre barn.
  • «IndreRo har gitt meg en stor helsegevinst i forbindelse med kroniske lidelser og utmattelse. Jeg har sett og erfart at metoden virker rask og effektiv og er egnet for mennesker i alle aldre og livssituasjoner.
  • Som lærer kan jeg også se den gode hjelpen IndreRo metoden kan gi til barn og unge med lærevansker, uro, dysleksi, angst etc.
  • IndreRo er en god behandlingsmetode for å bearbeide traumatiske opplevelser fra fortiden. Den avslutter våre gamle programmer fra oppveksten, for å gi plass til nye fruktbare tankemønstre. Metoden forløser fortiden, så jeg kan være meg selv i nuet.
  • På grunn av en bred språkbakgrunn kan jeg anvende IndreRo metoden også på andre språk enn norsk, hvis ønskelig.

Jeg har et dypt ønske om å hjelpe flere mennesker til å finne tilbake til sin indre ro og sitt eget selv, og til å få til et liv i harmoni med sin indre og ytre verden.»
 
Ta gjerne kontakt for behandling på Sætre eller Klokkarstua.
 
En enkel metode til bedre:

Selvtillit
Selvbilde
Selvfølelse
Selvrespekt
Hvis jeg har det bra i min indre verden, kommer jeg til å ha det bra i den ytre verden.
Fred i verden er et resultat av fred i menneskehetens indre verden.
Når høyre og venstre hjernehalvdel er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44