IndreRo / Hva er IndreRo / Balansering av hjernehalvdelene

Balansering av hjernehalvdelene

Balansering og harmonisering av høyre og venstre hjernehalvdel er inngangsporten for IndreRo-behandlingen. Etter dette viser erfaringer at behandlingen går raskere.

Behandlingen skaper balanse mellom to hovedfunksjoner i oss, nemlig hode (hjerne) og hjerte, det vil si mellom tanker og følelser. Enhet mellom høyre og venstre hjernehalvdel er en viktig forutsetning for å åpne døren til hjerte. Det neste steg er enhet mellom hodet og hjerte, slik at hodet blir hjertes tjener. Den lengste veien i verden er fra hodet til hjertet, mens den korteste veien i verden er fra hjertet til hodet. Dvs at hjerte ditt vil alltid ha kontakt, mens hodet vil ikke alltid dette. Gjennom IndreRo-behandlingen åpner vi veien fra hodet til hjertet.

Det jobbes med din relasjon til din indre verden, og du oppnår en dyp forståelse av deg selv. Du blir også i stand til å samtale, forstå og kjenne empati med både kvinner og menn fordi du har balansert det maskuline og feminine i deg selv.

IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44