Terapeuter / Bente Gunhild Furuseth - Gjøvik
Bente Gunhild
Bente Gunhild Furuseth

Bente Gunhild Furuseth - Gjøvik

Adresse: Storgaten 25,
2825 Gjøvik
 
Telefon: 922 63 040 
E-post:
Hjemmeside: www.indre-ro.no
 
  • Bente Gunhild har erfaring på flere områder innenfor arbeid med mennesker. Hun har utdanning fra helsevesenet, og erfaring fra både hjemmesykepleien, sykehjem og sykehus, herunder flere år ved Det Norske Radiumhospitalet med kreftpasienter. Hun har også jobbet med kost og treningsveiledning, og som støttekontakt via barnevernstjenesten. Bente Gunhild har i tillegg en bachelor i markedsføring og ledelse fra Handelshøyskolen BI og mange års erfaring fra det private næringslivet.

  • Bente Gunhild har vært opptatt av bevissthetsendring og selvutvikling i mange år. Hun har selv arbeidet med IndreRo metoden i flere år. Hun er utdannet IndreRo terapeut, og hennes ønske om å hjelpe andre til å få indre ro gjorde at hun valgte å starte sin egen IndreRo praksis på Gjøvik, hvor hun gjennom årene har hjulpet mange mennesker til å finne sin indre ro og trygghet.
Hun er gift og har tre barn.
Fred i verden er et resultat av fred i menneskehetens indre verden.
Når høyre og venstre hjernehalvdel er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.
En enkel metode til bedre:

Selvtillit
Selvbilde
Selvfølelse
Selvrespekt
Hvis jeg har det bra i min indre verden, kommer jeg til å ha det bra i den ytre verden.
IndreRo | Org.nr: 984 936 982 | Rådmann Halmrastsvei 16, 1337 Sandvika - Norway | Tlf.: +47 93 26 53 44